Projekt

Vi är nu i en expansionsfas med målet att driva en verksamhet som håller 400 bisamhällen samt med kapacitet för att legoslunga ytterligare 100 samhällen. Investeringen beräknas vara genomförd 2022 och finansieras delvis med stöd från landsbygdsprogrammet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling