Honung

Vad är honung?

Bina samlar nektar i blommorna. Nektarn omvandlar de till honung och lagrar den i bikupans vaxkakor. När bina sätter vaxlock över vaxkakan är honungen mogen att skördas av biodlaren.

Biodlaren avlägsnar vaxlocken och placerar vaxkakorna i en centrifug – en honungsslunga. I den slungas honungen ur vaxkakorna av centrifugalkraften. Därefter silas honungen så den blir fri från vax. Då har man fått nyslungad honung.

I nordisk honung bildas i efterhand kristaller. För att få en smörig, jämn och mjuk konsistens rör biodlaren honungen. Slutligen tappas honungen på burk.

Konsistens

Nyslungad honung är alltid flytande. Förr eller senare bildas kristaller i nordisk honung och den får fast konsistens. Ljusa honungssorter har hög druvsockerhalt och kristalliserar snabbt. Mörka honungssorter har hög andel fruktsocker och kristalliserar långsamt.

Förvaring

Långtidsförvara honung med tätslutande lock, mörkt och svalt, inte över 15°C. Undvik direkt solljus.

Vitt mönster på burkens insida, sk rimfrost, beror på att honungen efter upptappning dragit ihop sig en aning. Luft har trängt ner mellan honungen och burkens insida och genom ljusbrytningen ser luftkanalerna vita ut. Rimfrost förändrar inte honungens smak eller kvalitet.

Flytande honung förvaras i rumstemperatur eller högre. Kristalliserar honungen så värm den i vattenbad eller microvågsugn. Redan vid 35-45°C återgår den till flytande form igen och håller sig så kortare eller längre tid beroende på sort.